033-taxaties besteedt voortdurend aandacht aan de actualiteit en juistheid van de informatie op deze website om onjuistheden te voorkomen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

033-taxaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de onvolledigheid/onjuistheid van de informatie op deze website.