Bij alle stappen – van aanvraag tot taxatierapport – staat uw taxateur van 033-taxaties u bij met een mondelinge toelichting. Hij beantwoordt uw vragen en geeft passend advies.

 1. Aanvraag woningtaxatie

  U wilt een huis laten taxeren? Bel direct voor een afspraak of vul het aanvraagformulier in.

 2. Afspraak

  033-taxaties neemt direct contact met u op om een afspraak in te plannen voor woningopname.

 3. Vooropname woning

  Voorafgaand aan de woningopname start uw taxateur een vooropname waarbij hij het volgende onderzoekt:

  • het bestemmingsplan;
  • het Kadaster;
  • prijsontwikkeling van vergelijkbare huizen op de huizenmarkt;
  • verplichtingen en rechten die op de grond of de woning rusten.
 4. Woningopname

  Uw taxateur van 033-taxaties bezoekt het huis en neemt alle waardebepalende factoren op:

  • de ligging, inhoud en oppervlakte van het huis;
  • de onderhoudstoestand van het huis;
  • de technische voorzieningen in het huis;
  • de algemene voorzieningen in de (directe) omgeving van het huis;

  Het is belangrijk dat uw taxateur tijdens het opnemen van de woning overal goed kan kijken, ook op de vliering/zolder, in de berging en in de kruipruimte.

 5. Benodigde stukken voor woningtaxatie

  Voor het opmaken van het taxatierapport heeft 033-taxaties het volgende nodig:

  • een kopie van het eigendomsbewijs;
  • een kopie van de koopovereenkomst (bij aan- en verkoop);
  • een kopie van de splitsingsakte (bij appartementen);
  • kopieën van de actuele jaarrekening, notulen, begroting en het meerjarenplan met betrekking tot onderhoud van de Vereniging van Eigenaren (bij appartementen).

  Is iemand anders eigenaar van het huis dat wij in opdracht van u taxeren? Dan kunt u kopieën van deze stukken opvragen bij de eigenaar/verkoper of makelaar.

 6. Taxatierapport

  Binnen 3 werkdagen na woningopname en ontvangst van alle benodigde stukken ontvangt u digitaal een NWWI-gevalideerd taxatierapport. Op verzoek stuurt 033-taxaties het rapport van uw woningtaxatie ook op papier toe.

 7. Rekening

  033-taxaties stuurt de rekening voor uw woningtaxatie achteraf. Is uw taxatierapport opgesteld in verband met de aan- of verkoop van een huis of met het afsluiten of wijzigen van uw hypotheek? Dan stuurt 033-taxaties uw rekening rechtstreeks naar uw notaris. De notaris neemt de kosten mee in het totale kostenoverzicht (nota van afrekening).